Prof.Dr.
Hakan Serhad SOYHAN
Birim
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
İletişim
(264) 295 58 69